90 (212) 210 10 10

Hemşirelik

Bölüm Başkanının Mesajı


Dünyamız değiştikçe, sağlıkla ilgili koşullar da değişmektedir. Kronik hastalığı olan çoğu insan gelişmiş sağlık hizmetleri sayesinde artık daha uzun süre yaşamaktadır. Sağlık riskleri açısından dezavantajlı bireyler de dâhil olmak üzere giderek daha fazla risk altında kalan toplum, bireye özel ihtiyaçlarını karşılayan ve erişilebildiği bir bakım beklemektedir.

Hemşirelik sağlık sektörünün en önemli parçasıdır. Hemşirelik, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden, hastalık halinde bütüncül bir yaklaşımla iyileştirme ve rehabilite etmeye yönelik sağlık bakımı veren bir meslek grubudur. Hemşirelikte meslek olmanın başta gelen koşulu kuşkusuz bilimi ve bilimsel yöntemleri yeterince anlamak, mesleğe yansıtmak ve topluma bu doğrultuda hizmet vermektir.

Yeniliği ve teknolojiyi birebir takip eden Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik bölümü, bu tür zorluklarla başa çıkmak için her düzeyde ve uzmanlıkta hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. NeoTech Kampüs hemşireliğin felsefesini, vizyonunu, misyonunu ve eğitim değerlerini destekleyerek en son teknoloji ile tam donanımlı bir şekilde sizleri yetiştirmeye odaklıdır. Öğrencilerimiz değerli akademik kadromuzdan aldıkları teorik bilgileri hastane ortamında uygulamaya geçirmeden önce simülasyon laboratuvarlarında ve ekipmanlarında pratiğe dökme fırsatı edinebilmektedir.  

Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik bölümü topluluğuna öğrenci olarak katıldığınızda sağlığı bir insan hakkı olarak destekleyen saygın bir geleneğin parçası olacaksınız. Dünyamızın karşı karşıya olduğu değişiklikler ve zorluklar göz önüne alındığında, toplumun kaderini değiştiren bireyler arasına gireceksiniz. Her ne kadar zorlu görünse de, bu yolda tek başınıza değilsiniz. Aramızda hoş geldiniz!

Mükemmel öğretim üyelerimiz, hevesli öğrencilerimiz ve verimli personelimizin hizmet verdiğimiz topluluklarla nasıl ilişki kurduğunu öğrenmek için lütfen Nişantaşı Üniversitesi’nin web sayfasında sunduğu her şeyi keşfetmekten çekinmeyin.

Başarılarınız daim olsun!

Sevgi ve saygıyla…

 

Hemşirelik Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Fadime Çınar

 

Hakkında


Hemşirelik Bölümü Tanıtım Kitapçığı için TIKLAYINIZ.

 

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi içerikleri için tıklayınız.

 

Misyon ve Vizyon


Vizyonumuz

Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün vizyonu, sağlıkta güçlü bir gelecek için sürdürülebilir mükemmellik yaklaşımı ve yenilikçi bir kurum kültürü sayesinde insan, aile ve toplum sağlığının geliştirilmesine liderlik eden, mezunu olmaktan gurur duyulan, ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin hemşireler yetiştirmektir.

Misyonumuz

Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün misyonu, ‘’Önce İnsan’’ yaklaşımıyla mükemmellik kültürünü benimseyen yerel ve küresel toplum sağlığının geliştirilmesine yönelik, teorik eğitimi başarıyla pratiğe dönüştüren, etik değerler doğrultusunda mesleki ve sosyal sorumlulukları yerine getiren, yenilikçi, akılcı-eleştirel, yaratıcı sağlık profesyonelleri ve bilim insanları yetiştirmektir.

 

Bölümün Amacı


Programın Eğitim Amaçları

PEA1. Birey, aile ve topluma sistematik ve bütüncül yaklaşımla, bilimsel bilgi ışığında bakım verir.

PEA2. Mesleğin etik kuraları ve yasalarına uygun olarak yaşamın biricikliğini korur bunlara uygun bakım verir.

PEA3. Eleştirel düşünmeyi mesleki ve toplumsal yaşamın her alanında kullanır.

PEA4. Sağlık bakım sistemi içinde bakım verdiği hasta ve hasta yakınları ile sağlık ekibine dâhil olan diğer sağlık profesyonelleriyle etkili iletişim kurar.

PEA5. Bakımın niteliğini arttırmak için bilimsel ve kanıta dayalı bilgiyi profesyonel yaşamında etkin biçimde kullanır.

Programın Eğitim Çıktıları

PÇ1. Programdan mezun olanlar; Teknik becerileri, bilimsel ilkelerle uygun olarak, etkili ve güvenli şekilde uygular.

PÇ2. Birey, aile, grup ve topluma bakım verirken, sağlığı koruyucu ve geliştirici ilkeleri uygular.

PÇ3. Sağlıklı ve hasta bireylere bakım verirken eleştirel düşünme becerisini kullanır.

PÇ4. Çeşitli toplum kurumlarında, her yaş dönemindeki birey, aile ve topluma, sağlığı yükseltmek, hastalıkları önlemek ve yönetmek için bilimsel bilgi ışığında bakım planı geliştirir ve uygular.

PÇ5. Birey, aile, toplum ve diğer sağlık disiplinleri ile etkili iletişim kurar.

PÇ6. Etik ve yasal standartlara uygun bakım verir.

PÇ7. Hemşirelikle ilgili bilimsel bir çalışmayı yürütür.

Program Çıktıları

PEA1

PEA2

PEA3

PEA4

PEA5

PÇ1

X

 

 

 

X

PÇ2

X

X

 

X

X

PÇ3

 

 

X

 

 

PÇ4

X

 

 

 

 

PÇ5

 

 

 

X

X

PÇ6

X

X

 

 

 

PÇ7

 

 

X

 

X

 

Stratejik Plan


Stratejik Plan (2021-2022)

 

 

İç Paydaş ve Dış Paydaşlar


İç Paydaşlar

  • Hemşirelik Öğrencileri
  • Hemşirelik Bölümü Akademisyenleri
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi İdari Personeli

Dış Paydaşlar​ 

  • Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademisyenleri 
  • Hemşirelik Bölümü Mezunları

 

Faaliyet Raporları


  1. 21.09.2021 Akademik Oryantasyon Toplantısı
  2. 06.10.2021 Değerlendirme Toplantısı

 

Komisyonlar


Hemşirelik Bölümü Komisyon Listesi için TIKLAYINIZ.

 

Koordinatörler


Koordinatör Adı Soyadı​​​

Görevi

Erişim

Öğr. Gör. Rabia Buse Ayyıldız

ERASMUS koordinatörü
 

ERASMUS web sayfası

Öğr. Gör. Rabia Buse Ayyıldız

Klinik uygulama staj koordinatörü

-

Arş. Gör. Melis Bozoğlu

​Web sayfası koordinatörü
 

Hemşirelik Bölümü web sayfası

Doç. Dr. Fadime Çınar

Bologna koordinatörü

Bologna web sayfası​​​

​Doç. Dr. Fadime Çınar

​Akreditasyon koordinatörü
 

​-

​Arş. Gör. Melis Bozoğlu

​Sosyal Medya Sorumlusu

​-

 

 

 

Projeler ve Etkinlikler


-Lisans Bitirme Projeleri

-Desteklenen Projeler

 

Yönetmelikler ve Yönergeler


Hemşirelik Öğrenci Klinik Saha Ders Uygulama Kılavuzu için TIKLAYINIZ.

 

Oryantasyon Rehberi


Hemşirelik Bölümü Oryantasyon Rehberi için TIKLAYINIZ.

Hemşirelik BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Hemşirelik BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Apply Nişantaşı