90 (212) 210 10 10

Dil ve Konuşma Terapisi

Bölüm Başkanının Mesajı


Dil ve konuşma terapistleri, sağlıklı gelişim gösteren çocukların yanı sıra özel gereksinimleri olan (Down sendromu, otizm vb. gibi patolojilere sahip olan) çocukların ve tüm bireylerin dil, konuşma, ses ve yutma ile ilgili bozukluklarının önlenmesi alanında çalışan ve dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunda görev olan sağlık çalışanlarıdır.

Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü olarak amacımız, mesleki alanda yetkin ve yeterli dil ve konuşma terapisi uygulamaları yapabilen, iletişimi güçlü, alanında araştırma yapmaya hevesli ve yeniliklere açık, teknolojileri ve yenilikleri yakından takip eden, ‘’Önce insan’’ mottosu ile yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen ‘’Dil ve Konuşma Terapistleri’’ yetiştirmektir.

Bölümümüzden mezun olan terapistler, kendilerine ait merkez ya da kliniklerini açabildikleri gibi kamu veya özel sağlık kuruluşlarında, yaşlı bakımevlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak çalışabilirler.

Küreselleşen ve çeşitli değişimlere maruz kalan dünyamızda, her geçen gün yeni sağlık ihtiyaçları doğmakta ve bu ihtiyaçların karşılanması için deneyimli ve donanımlı sağlık personellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Nişantaşı Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Bölüm Başkanı olarak yenilikçi ve dolu bir eğitim programıyla sizi dünyanın değişen ve çeşitlenen sağlık ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmeniz için yetiştirmek adına yoğun bir şekilde çalıştığımızı ve mesleki profilinizi oluştururken her türlü desteğe hazır olduğumuzu gururla belirtiyorum. Geleceğin Dil ve Konuşma Terapistleri olmak üzere okulumuza hoş geldiniz!

Çalışmalarınızda başarılar dilerim

Dr. Öğr. Üyesi Kamil Serkan Uzyol

Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı

 

 

Misyon ve Vizyon


Misyonumuz

Nişantaşı Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Programı bünyesinde bulunan donanımlı ve alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilen alana hazırlayıcı dersler ile öğrencilerin mesleğe başlamadan önce gerekli donanımları ve deneyimleri edinmelerine yardımcı olmak, öğrencileri bölüme dair temel bilgi ve becerilerin tamamın edinmiş profesyoneller olarak, ülkenin kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik nitelikli ve etik çalışan terapistler yetiştirmek.

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzeyde, Dil ve Konuşma terapistliği alanında araştırmalar yapmayı destekleyen, yenilikçi, teknolojiyi etkin kullanabilen, mükemmelliyetçi ve mesleğinde yetkin terapistler yetiştirmek üzere adını duyuran ve aranılan bir program olmak.

 

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi içerikleri için tıklayınız.

 

Bölümün Amacı


Programın Eğitim Amaçları

PEA1. Birey, aile ve topluma yönelik dil ve konuşma terapisi uygulamalarında kültürel temelli bütüncül bir yaklaşım sergiler.

PEA2. Mesleğin etik kuraları ve yasalarına uygun olarak kendi alanında gerekli teknoloji, araç ve gereçleri kullanarak kanıta dayalı verileri toplar, kayıt tutar, yorumlar, sonuçları raporlar, terapi planını hazırlar, uygular ve takibini yapar.

PEA3. Eleştirel düşünmeyi mesleki ve toplumsal yaşamın her alanında kullanır.

PEA4. Sağlık bakım sistemi içinde bakım verdiği hasta ve hasta yakınları ile sağlık ekibine dâhil olan diğer sağlık profesyonelleriyle etkili iletişim kurar.

PEA5. Terapinin niteliğini arttırmak için Dil- Konuşma Terapisi alanında temel, güncel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiyi takip eder.

Programın Eğitim Çıktıları

PÇ1. Programdan mezun olanlar; Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkin bir şekilde kullanır.

PÇ2. Klinik alan sürecinde teknolojik cihaz ve araçları kullanarak dil ve konuşma fonksiyonlarının klinik değerlendirmesini yapabilir.

PÇ3. Dil ve konuşma terapisiyle ilgili önleme, ayırıcı tanı koyma ve müdahale/terapi programı hazırlayabilir.

PÇ4. Alanına ait özgün bilgi kaynaklarını tarar ve kullanabilir.

PÇ5. Dil ve Konuşma Terapisi ile ilgili bilimsel çalışmaları yürütür.

Program Çıktıları

PEA1

PEA2

PEA3

PEA4

PEA5

PÇ1

X

X

 

 

X

PÇ2

 

X

 

 

X

PÇ3

X

X

 

 

X

PÇ4

 

X

X

 

X

PÇ5

 

X

 

 

X

 

İç Paydaş ve Dış Paydaşlar


İç Paydaşlar

  • Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğrencileri
  • Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Akademisyenleri
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi İdari Personeli

 

Dış Paydaşlar​ 

  • Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademisyenleri 
  • Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Mezunları

 

Komisyonlar


Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Komisyon Listesi için TIKLAYINIZ.

 

Koordinatörler


Koordinatör Adı Soyadı​​​

Görevi

Erişim

Dr. Öğr. Üyesi Aşena Karamete

ERASMUS koordinatörü

ERASMUS web sayfası

Dr. Öğr. Üyesi Kamil Serkan Uzyol

​Web sayfası koordinatörü

Bölüm web sayfası

Dr. Öğr. Üyesi Aşena Karamete

Bologna koordinatörü

Bologna web sayfası​​​

Dr. Öğr. Üyesi Aşena Karamete

​Akreditasyon koordinatörü

​-

 

 

 


 

 

Projeler ve Etkinlikler


-Desteklenen Projeler

 

Yönetmelikler ve Yönergeler


Dil ve Konuşma Terapisi Mesleki Etik Kuralar Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

 

Oryantasyon Rehberi


Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Akademik Personel ve Öğrenci Oryantasyon Rehberi için TIKLAYINIZ.

 

Dil ve Konuşma Terapisi BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Dil ve Konuşma Terapisi BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Apply Nişantaşı