90 (212) 210 10 10

Beslenme ve Diyetetik

Bölüm Başkanının Mesajı


Sevgili Öğrencilerimiz,

Nişantaşı Üniversitesi Ailesine ve Beslenme ve Diyetetik Bölümüne hoşgeldiniz.

Beslenme ve diyetetik son yıllarda yükselişe geçen, sağlık sektöründe ve insan yaşamında oldukça önemli bir yere sahip olan bir bölümdür. Bu bölümün amacı sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde, hastalıklardan korunma ve tedavide dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenme prensiplerini öğrenerek ve benimseyerek toplumsal ve bireysel beslenme bilincinin kazandırılmasında, beslenme planlarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesinde görev alacak nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Nişantaşı Üniversitesi olarak teknolojinin hızlı ilerleyişi ile geleceğin eğitim anlayışı olarak tanımlanan ve üniversitemizin benimsemiş olduğu Eğitim 5.0 modeli ile de mesleki yeterlilik, düşünme ve fikir üretme yetisi kazandırmak hedeflemekteyiz. Çok disiplinli yaklaşım ile ekip çalışmasını benimseyebilecek, iletişim gücü yüksek, güncel araştırmaları takip ederek kendilerini sürekli yenileyebilecek yeteneklere sahip olarak yetiştirmeyi hedeflediğimiz öğrencilerimiz başarılı bir meslek hayatına sahip olacaklardır.

Maslak NeoTech Kampüsümüzde teknolojik altyapıya sahip laboratuvarlarımız ile öğrencilerimiz alanında deneyimli öğretim elemanları ile mesleki uzmanlık uygulama derslerini gerçekleştirebilmekte ve teorik derslerdeki bilgilerini pekiştirebilmektedir. NeoTech Kampüsümüzün zengin sosyal olanakları teknolojik alt yapısının sağlayacağı mesleki ve sektörel tecrübeye ek olarak öğrencilerimizin üniversite kültürü edinerek sosyal hayata hazırlanmalarına da imkan vermekte ve destekleyici bir çok olanağı da sunmaktadır.

Eğitim öğretim hayatınızda sağlıklı günlerde bir arada olmayı umut ederek tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Kamil Serkan UZYOL

 

Hakkında


Beslenme ve Diyetetik Bölümü Oryantasyon Kitabı için TIKLAYINIZ.

Öğrenci El Kitabı için TIKLAYINIZ.

 

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi


2020-2021 BES müfredatı için tıklayınız.

2023-2024 BES müfredatı için tıklayınız.

Program Bilgi Paketi içerikleri için tıklayınız.

 

Misyon ve Vizyon


Vizyonumuz

Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün vizyonu, sağlıkta güçlü bir gelecek için sürdürülebilir mükemmellik yaklaşımı ve yenilikçi bir kurum kültürü sayesinde insan, aile ve toplum sağlığının geliştirilmesine liderlik eden, mezunu olmaktan gurur duyulan, ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin diyetisyenler yetiştirmektir.

Misyonumuz

Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün misyonu, ‘’Önce İnsan’’ yaklaşımıyla mükemmellik kültürünü benimseyen yerel ve küresel toplum sağlığının geliştirilmesine yönelik, teorik eğitimi başarıyla pratiğe dönüştüren, etik değerler doğrultusunda mesleki ve sosyal sorumlulukları yerine getiren, yenilikçi, akılcı-eleştirel, yaratıcı sağlık profesyonelleri ve bilim insanları yetiştirmektir.

 

Bölümün Amacı


Programın Eğitim Amaçları

PEA1. Birey ve toplum sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlar.

PEA2. Mesleğin etik kuraları ve yasalarına uygun olarak yaşamın biricikliğini korur bunlara uygun bakım verir.

PEA3. Bilimsel ve akademik çalışmalar yapabilen, devamlı araştıran ve sorgulayan, yenilikçi, iletişim becerisi yüksek, hedef doğrultusunda tedavi planlama becerisine sahiptir.

Programın Eğitim Çıktıları

PÇ1. Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.

PÇ2. Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.

PÇ3. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.

PÇ4. Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız yürütebilme ve alandaki uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi alarak sorumluluk alabilir.

PÇ5. Alanı ile ilgili proje çalışmalarında sorumluluğu altında yer alan çalışma ekibinin gelişimlerini destekleyici etkinlikleri planlayarak yönetir.

PÇ6. Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek, yaşam boyu öğrenme açısından olum tutum sahibi olur.

PÇ7. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu bilgi ve beceriler düzeyinde nicel ve nitel veriler ile destekleyerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini her türlü yazılı ve sözlü iletişim aracını kullanarak uzman ya da uzman olmayan kişilere aktarabilmek ve paylaşabilir.

PÇ8. Alanı ile ilgili sosyal çevresinde toplumsal katkı sağlayacak proje, seminer, eğitim vb. etkinlikleri düzenleyebilir ve uygulayabilir.

PÇ9. Alanın gerektirdiği ve görev aldığı konularla ilgili olarak en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımından yararlanarak gerekli bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

PÇ10. En az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.

PÇ11. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur.

PÇ12. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olur.

Program Çıktıları

PEA1

PEA2

PEA3

PÇ1

X

 

 

PÇ2

X

 

X

PÇ3

 

 

X

PÇ4

 

 

X

PÇ5

 

 

X

PÇ6

   

X

PÇ7

X

 

X

PÇ8

X

X

X

PÇ9

 

X

 

PÇ10

 

 

X

PÇ11

X

X

 

PÇ12

 

X

 

 

Stratejik Plan


Stratejik Plan (2021-2022)

 

İç Paydaş ve Dış Paydaşlar


İç Paydaşlar

 • Beslenme ve Diyetetik Öğrencileri
 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü Akademisyenleri
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi İdari Personeli

 

Dış Paydaşlar 

 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademisyenleri 
 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunları
 • BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi ve Hemşireleri
 • İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 • Evde Bakım Hizmetleri 
 • İstanbul Sarıyer Belediyesi

 

Faaliyet Raporları


 1. 21.09.2021 Akademik Oryantasyon Toplantısı
 2. 06.10.2021 Değerlendirme Toplantısı
 3. 20.06.2021-08.07.2021 SBYO Seminerler Serisi

 

Komisyonlar


Beslenme ve Diyetetik Bölümü Komisyon Listesi için TIKLAYINIZ.

 

Koordinatörler


Koordinatör Adı Soyadı

Görevi

Erişim

Dr. Öğr. Üyesi Kamil Serkan Uzyol

ERASMUS koordinatörü

ERASMUS web sayfası

Öğr. Gör. Hilal Konak

Klinik uygulama staj koordinatörü

-

Arş. Gör. Merve Seylan

Web sayfası koordinatörü

Bölüm web sayfası

Dr. Öğr. Üyesi Nisa Uyar Alpaslan

Bologna koordinatörü

Bologna web sayfası

Öğr. Gör. Hilal Konak

Akreditasyon koordinatörü

-

Arş. Gör. Merve Seylan

Sosyal Medya Sorumlusu

-

 

 

Projeler ve Etkinlikler


-Desteklenen Projeler

Projeler için TIKLAYINIZ.

-Eğitimler

2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı Proje Yönetimi ve Yazımı Eğitimi

2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı Başvuru Süreçleri Eğitimi

https://www.nisantasi.edu.tr/duyuru/tubitak-2209b-sanayiye-yonelik-universite-arastirma-projeleri-destegi-programi-481346

-SBYO Seminerler Serisi

SBYO Seminerler Serisi için TIKLAYINIZ.

 

Laboratuvarlar


Beslenme ve Diyetetik Laboratuvarları için TIKLAYINIZ.

Beslenme ve Diyetetik BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Beslenme ve Diyetetik BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Apply Nişantaşı